THC (Marijuana) Test (Device) 1*25 (เทสต์กัญชา) ใช้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

THC (Marijuana) Test (Device) 1*25 (เทสต์กัญชา)

ชุดทดสอบกัญชา

ใช้หลอดพลาสติกดูดปัสสาวะในถ้วยเก็บและหยดลงหลุมทดสอบ 3-4 หยด ช้าๆ    

ไม่มีสารเสพติด ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
มีสารเสพติด ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

Description

รายละเอียด

คู่มือ

ประเภทหยด

ใช้หลอดพลาสติกดูดปัสสาวะในถ้วยเก็บและหยดลงหลุมทดสอบ 3-4 หยด ช้าๆ    

ไม่มีสารเสพติด ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
มีสารเสพติด ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

บรรจุภัณฑ์ 1*25 ชุด พร้อมถาดปัสสาวะ และข้อบ่งใช้
ขนาด
วัสดุ
สี
รหัส 01100201