Orchid  Device ใช้ตรวจหาการตั้งครรภ์ในสตรี

Orchid Device

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

ใช้หลอดพลาสติกดูดปัสสาวะในถ้วยเก็บและหยดลงหลุมทดสอบ 3 หยดทีละหยด  

ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

Description

รายละเอียด

คู่มือ

ประเภทหยด

ใช้หลอดพลาสติกดูดปัสสาวะในถ้วยเก็บและหยดลงหลุมทดสอบ 3 หยดทีละหยด  

ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

บรรจุภัณฑ์ 1 ชุด พร้อมถาดปัสสาวะ และข้อบ่งใช้
ขนาด
วัสดุ
สี
รหัส 01040202