Orange  Test  Midstream ใช้ตรวจหาการตั้งครรภ์ในสตรี

Orange Test Midstream

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

ดึงปลอกชุดทดสอบออก ปัสสาวะผ่านแผ่นดูดซับจนเปียกชุ่ม

ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

Description

รายละเอียด

คู่มือ

ประเภทปัสสาวะผ่าน

ดึงปลอกชุดทดสอบออก ปัสสาวะผ่านแผ่นดูดซับจนเปียกชุ่ม

ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

บรรจุภัณฑ์ 1 ชุด พร้อมข้อบ่งใช้
ขนาด
วัสดุ
สี ฟ้า
รหัส 01010304