MT-B112      (ปลายแข็งขาว) อ่านผลง่าย หน้าจอแบบLCD วัดอุณหภูมิอย่างละเอียด ใช้เวลาเพียง60วินาที ในการตรวจอุณหภูมิร่างกายสามารถใช้ได้ โดยวัดจากใต้ลิ้น หนีบทางรักแร้วัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่32-43cระบบความจำ บันทึกอุหภูมิครั้งสุดท้ายที่ทำการวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน CE0197ระบบปิดเองอัตโนมัติ

MT-B112 (ปลายแข็งขาว)

ปรอทดิจิตัล

 ใช้กับใต้ลิ้น รักแร้

รอจนหยุดกระพริบ  พร้อมสัญญาณ “ปิ๊ป” ดังขึ้น แสดงว่าอุณหภูมิคนที่ อ่านค่าจากเครื่องวัดได้

Description

รายละเอียด

คู่มือ

 ใช้กับใต้ลิ้น รักแร้

รอจนหยุดกระพริบ  พร้อมสัญญาณ “ปิ๊ป” ดังขึ้น แสดงว่าอุณหภูมิคนที่ อ่านค่าจากเครื่องวัดได้

บรรจุภัณฑ์ 1 ด้าม พร้อมปลอกพลาสติก
ขนาด
วัสดุ
สี
รหัส 02040001