Lineup Supporter for Elbow สวมใส่ได้อย่างสบาย และยาวนานเท่าที่ต้องการระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้อึดอัดทำความสะอาดได้ง่ายแห้งเร็วไม่อับชื้น -การสวมใส่เกิดความกระชับและการทำงาน 2 ชั้นร่วมกันจะช่วยให้การพยุงที่หัวเข่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ยังสามารถเคลื่อนไหวขาได้อย่างสะดวก -ไม่บีบรัด ทำลดโอกาสให้เกิดรอยแดงหรือฟกช้ำ เนื่องจากการบีบรัดอย่างรุนแรง

Lineup Supporter for Elbow

อุปกรณ์ช่วยพยุง

Description

รายละเอียด

คู่มือ

พยุงข้อศอก

บรรจุภัณฑ์
ขนาด

-size LL (รหัสสินค้า 06030601)

-size L (รหัสสินค้า 06030602)

-size M (รหัสสินค้า 06030603)

-size S (รหัสสินค้า 06030604)

วัสดุ

-สวมใส่ได้อย่างสบาย และยาวนานเท่าที่ต้องการ ระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้อึดอัด ทำความสะอาดได้ง่าย แห้งเร็ว ไม่อับชื้น

-มีความยืดหยุ่นเมื่อสวมใส่ โดยอุปกรณ์จะกระชับเฉพาะส่วนกล้ามเนื้อที่ต้องการ ในขณะที่บริเวณข้อพับ หรือ ข้อศอกสามารถขยับได้อย่างสะดวก

-ไม่บีบรัด แต่ยังคงความกระชับทำลดโอกาสให้เกิดรอยแดง หรือ ฟกช้ำ เนื่องจากการบีบรัดอย่างรุนแรง

สี White
รหัส