Blood Pressure Monitor (YE650D) ต้นแขนพูดได้+ADAPTER - ใช้ระบบ Oscillation สำหรับวัดความดันโลหิตบริเวณต้นแขน ประมวลผลด้วยระบบดิจิทัล สามารถวัดค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัว (Systolic) ค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัว (Diastolic) และค่าความถี่ของชีพจร- ผ้าพันแขนมีลักษณะเด่น คือมีแกนโค้งรับกับต้นแขน ทำให้สวมใส่ได้ง่ายยิ่งขึ้น- มีเสียงพูดภาษาไทย (ปรับระดับเสียงได้) บอกผลของค่าความดัน โดยไม่ต้องแปลผลเอง ซึ่งการประมวลผลค่าความดันเป็นไปตามหลักขององค์การอนามัยโลก (WHO)- หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ชัดเจน อ่านค่าได้ง่าย แม้ผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาก็สามารถมองเห็นตัวเลขบนหน้าจอได้- In-House พัดลมมินิขนาด 4" มาพร้อมสายต่อ USB ใช้กำลังไฟต่ำ สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ หรือใส่ถ่าน AA 4 ก้อน หรือจะสวมต่อกับปลั๊กไฟ (AC-DC) เพื่อใช้กับไฟบ้านก็ได้

Blood Pressure Monitor (YE650D) ต้นแขนพูดได้+ADAPTER

เครื่องวัดความดันดิจิตัล

– พันผ้าพันแขนให้พอดีกับแขน (อย่าให้แน่นเกินประมาณนิ้วสอดเข้าไปได้) เหนือจากข้อพับแขนขึ้นไปประมาณ 1-2 ซม.
– กดปุ่ม เพื่อเริ่มงาน รอจนกว่า ตัวเครื่องจะระบุสถานะ ประกอบด้วย ค่าความดันล่าง-บน ค่าชีพจร แถบสถานะความดัน สูง กลาง ต่ำ
– ถอดผ้าพันแขนเก็บไว้ให้เรียบร้อย

หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ชัดเจน อ่านค่าได้ง่าย แม้ผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาก็สามารถมองเห็นตัวเลขบนหน้าจอได้

Description

รายละเอียด

คู่มือ

– พันผ้าพันแขนให้พอดีกับแขน (อย่าให้แน่นเกินประมาณนิ้วสอดเข้าไปได้) เหนือจากข้อพับแขนขึ้นไปประมาณ 1-2 ซม.
– กดปุ่ม เพื่อเริ่มงาน รอจนกว่า ตัวเครื่องจะระบุสถานะ ประกอบด้วย ค่าความดันล่าง-บน ค่าชีพจร แถบสถานะความดัน สูง กลาง ต่ำ
– ถอดผ้าพันแขนเก็บไว้ให้เรียบร้อย

หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ชัดเจน อ่านค่าได้ง่าย แม้ผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาก็สามารถมองเห็นตัวเลขบนหน้าจอได้

บรรจุภัณฑ์ 1เครื่อง
ขนาด
วัสดุ
สี
รหัส 02190001