เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

 

 

ทรูไลน์เมดคือใคร?

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายให้กับร้านขายยาและโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ประวัติบริษัท 

บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2545 ภายใต้ชื่อบริษัท ทรูไลน์ เมด จำกัด โดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า ทำการตลาด
และจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
บริษัท ทรูไลน์เมด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ของคนไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง